KONTAKT

Huvudkontor Stockholm

Telefon: +46-8-765 31 00

E-post: info@hintal.se

Besöksaddress:
Hintal AB
Krossgatan 38 BV
162 50 Vällingby

Postaddress:
Hintal AB
P.O. Box 127
162 12 Vällingby

TJÄNSTER

PressgjutgodswebbIndustriproduktion är alltid en utmaning oavsett hur enkel slutprodukten förefaller vara. Med flera decenniers erfarenheter av att hjälpa europeisk industri så vet vi vad som krävs för att kunna erbjuda pålitlig och kostnadseffektiv produktion.

Vår utgångspunkt är era behov. Allt börjar med era idéer, målsättningar, tekniska krav, era kunders behov, etc. Vi tillför vår mångåriga erfarenhet för att ge er vägledning, handfasta råd och beslutsunderlag för en optimal slutprodukt. Vi levererar vad ni behöver för lyckosamt resultat. Våra tjänster omfattar bland annat:

•    Produktdesign
•    Produktutveckling
•    Kostnadsanalys
•    Logistik
•    Leveranskedjor